Đầu chuyển bulong 1/2 sang bắn vít lục giác

38.000

Dùng cho súng bulong 1/2
Chức năng chuyển từ bulong 1/2 sang đầu vặn vít lục giác
Cơ cấu khóa và nhả nhanh giúp thao tác dễ dàng
Giao hàng toàn quốc