Băng dính to loại 1kg

55.000

Băng dính to loại 1kg
Dùng để bọc hàng hóa
Màu vàng chanh