Bánh chà nhám

15.000

Bánh chà nhám đánh bóng bề mặt gỗ, nhựa, kim loại…