Quả cầu địa lý 22cm

130.000

Kích thước: Đường kính 22 cm
Tỷ lệ: 1/60.000.000
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Năm xuất bản: 2019