0942359986

Cánh quạt con cóc

35.000

Dùng để lắp vào quạt con cóc có kích thước nhỏ