Động cơ encoder Minertia DC 12-27V

165.000

Động cơ encoder Minertia DC 12-27V
Trục: 9mm
Chất lượng còn rất tốt