0942359986

Động cơ Encoder Minertia DC 12-27V

165.000

Động cơ encoder Minertia DC 12-27V
Trục: 9mm
Đã qua sử dụng
Chất lượng còn rất tốt

Hết hàng