0942359986

Dinamo xe đạp cũ

80.000

Dinamo xe đạp cũ 6v-3w
Chất lượng còn rất tốt
Có thể phát điện thắp sáng bóng đèn