Pallet gỗ tại Hải Phòng

50.000

Đã qua sử dụng
Tình trạng: Sử dụng tốt
Kích thước: 1200×1000 mm
Sử dụng kê hàng hóa trong kho hoặc DIY các vật dụng cần thiết