0942359986

Kìm cắt chân linh kiện

65.000

Kìm cắt chân linh kiện
Sử dụng cắt chân linh kiện điện tử, dây điện…