Công Tắc Bập Bênh 6A 250V

5.000

Công Tắc Bập Bênh
Sử dụng trong các thiết bị điện
Chịu tải: 6A-250V