Khung xe đạp Nhật

360.000

Khung xe đạp Nhật cũ đã được sơn lại như mới