Miệng kèn tre thủ công

600.000

Chất liệu: Tre ép
Được làm hoàn toàn thủ công
Made in Việt Nam
Đặt hàng trước từ 5-10 ngày
Giá bán theo đôi (2 chiếc)