Động cơ DC 12-19v Toshiba dsm trục 5mm

150.000

Động cơ DC
Điện áp 12-19v
Trục 5mm
Động cơ cũ đã test