Combo chế quạt 12v bằng motor 775

150.000

Phụ kiện bao gồm
Motor 775
Khớp nối cứng
Gá động cơ 775
Trục quạt