Khớp nối cứng 5x8mm

25.000

1 đầu phi 8
1 đầu phi 5
Chất liệu nhôm
Sơn xanh
Dùng nhiều để chế quạt 12v từ động cơ 775

Hỗ trợ