Vôn kế điện tử DC 4,5-30v

28.000

Kích thước: 4.7×2.8×2.1(cm)
Nhiệt độ hoạt động: ~40 – 65°C
Sai số: ± 1%
Xuất xứ: Trung Quốc
Nguồn cấp: 4,5 – 30v