Đế kẹp máy mài

280.000

Trọng lượng: 2kg
Kích thước đế máy: 20mm × 235mm
Dùng được cho các loại máy cắt góc có kích thước đá dưới 125mm