0942359986

Dây nối dài vặn vít

20.000

Chiều dài: 29cm
Màu sắc: Màu đen
Chất liệu: Nhựa + Kim loại
Các tính năng: Sử dụng cho máy khoan pin, máy vặn vít dùng pin hoặc máy điện
Kết nối dễ dàng linh hoạt
Chân lục giác: 6,35mm (1/4″)
Đầu lục giác bên trong: 6,35mm (1/4″)