0942359986

Combo máy khoan bàn sử dụng Motor 775

350.000

Bao gồm:
Chân đế máy khoan bàn
Combo đầu kẹp mũi khoan măng ranh B10
Động cơ 775