Combo máy khoan bàn sử dụng Motor 775

450.000

Bao gồm:
– Chân đế máy khoan bàn
– Combo đầu kẹp mũi khoan măng ranh B10
– Động cơ 775