Bánh xe đẩy hàng không khóa

20.000

Bánh xe đẩy hàng chịu lực có khóa
Giá bao gồm 1 bánh xe
Sản phẩm như trong hình