Tụ quạt điện

15.000

Tụ quạt điện dùng cho các quạt điện thông thường trên thị trường
Điện áp: 450v
Điện dung: 2uf