0942359986

Tụ điện chống sét 110V

5.000

Điện dung: 300pF
Điện áp: 470 VDC (423V ~ 517V)
Nhiệt độ hoạt động: -40oC – 85oC
Thời gian đáp ứng: <25ns Trở kháng: >1000M Ohm
Sai số: 10%