0942359986

Tụ điện 63v-10000UF

50.000

Tụ điện 63v-10000UF
Xuất sứ: Trung Quốc
Tụ loại phân cực dương, cực âm