Transistor D718 chính hãng

14.000

Transistor D718
Kiểu transistor: Bóng ngược NPN
Dòng tải IC ổn định: Dưới 8A
Áp chịu đựng UCE: Dưới 120V
Công suất: 80w
Mặt lưng: Đồng