0942359986

Transistor công xuất D718

10.000

Transistor D718, transistor âm tần
Kiểu transistor: Bóng ngược NPN
Dòng tải IC ổn định: Dưới 8A
Áp chịu đựng UCE: Dưới 120V
Công suất: 80W