0942359986

Tô vit đục mở ốc

195.000

Công cụ chuyên dùng để tháo những con ốc khó ra, khi đc bắn bằng súng hơn, mà to vít thường ko mở đc.