0942359986

Thiết bị chống ngủ gật khi lái xe ô tô

120.000

Phù hợp với lái xe, học sinh, người trực đêm…
Phát âm thanh cảnh báo khi đầu bạn gật về phía trước 15 – 30 độ