0942359986

Ống tăm gỗ hồ lô

85.000

Ống tăm gỗ hồ lô rất đẹp
Phù hợp với không gian gỗ
Mang lại cảm giác sang trọng, gần gửi