Mũi tháo đầu ống nước gãy phi 21

85.000

Chất liệu được làm bằng thép cứng
Khi quay ren ngược chiều kim đồng hồ
Dùng được cho ống nước 21-27mm
Khi sử dụng các bạn quay ren ngược chiều kim đồng hồ