0942359986

Module Sim800L

180.000

– Nguồn cấp: 3.7V đến 4.2V
– Khe cắm: Microsim
– Dòng ở chế độn chờ: 10mA
– Dòng khi hoạt động: 100mA đến 1A
– Hỗ trợ 4 băng tần sóng điện thoại phổ biến
– Kích thước: 25cm x 22cm