Mỏ hàn tiệp 220v-100W

500.000

– Nóng nhanh
– Chất lượng rất tốt
– Công xuất: 100W
– Nguồn: 220V

Hỗ trợ