0942359986

Màng lọc âm

72.000

Màng lọc âm giúp bạn giảm tiếng ồn khi thu âm