Lốp chế xe 350-4

175.000

Lốp xe 350-4
Đường kính: 25cm
Dùng làm xe đẩy hàng, chế lốp cho xe