Lốp chế xe 20cm

130.000

Kích thước 250-4
Loại lốp cao su đặc
Dùng chế xe, hoặc làm xe đẩy hàng