0942359986

Kẹp điện thoại

10.000

Kẹp điện thoại
Cấu tạo đơn giản
Phù hợp với nhiều loại tripop
Phù hợp với các loại điện thoại từ 4-5inh