Keo tản nhiệt

15.000

Keo tản nhiệt
Dùng cho CPU máy tính hoặc tản nhiệt cho Led