0942359986

Jack DC cái nối nguồn Domino 5.5*2.1

5.000

1 đầu DC 2.1mm
1 đầu Domino
Giúp bạn linh hoạt trong việc kết nối dây điện ko phải hàn