0942359986

Hub chia cổng USB

125.000

  • Hub chia cổng usb thành 4 cổng
  • Tương thích 100% các cổng USB
  • Gọn nhẹ: Đơn giản, dễ sử dụng