0942359986

Hub chia cổng USB

125.000

Hub chia cổng usb thành 4 cổng
Tương thích 100% các cổng USB
Gọn nhẹ: Đơn giản, dễ sử dụng