0942359986

Động cơ xe máy điện Bosch

2.300.000

Động cơ xe máy điện Bosch
Công xuất: 800W
Động cơ 3 pha không chổi than