Dock điện thoại gỗ

68.000

Làm từ tre ép
Phù hợp với hầu hết smartphone có trên thị trường
Có thể khắc Laze làm quà tặng

Hỗ trợ