Diot cầu chỉnh lưu 3 pha

250.000

Diot chỉnh lưu 50Ah – 1000V
Chuyển đổi điện xoay chiều sang điện một chiều