Diot cầu chỉnh lưu

30.000

Diot cầu chỉnh lưu
Chuyển đổi điện xoay chiều sang điện một chiều
Chịu dòng 50 Ah – 1000V