0942359986

Diode cầu 3 pha SQL50A1200V

150.000

Diode cầu 3 pha 50A – 1200V là diode chỉnh lưu
Điện áp ngược cực đại: 1200V
Dòng thuận cực đại: 50A
Dải nhiệt độ hoạt động: -65oC ~ 150oC