Điều tốc xe điện chổi than 24v – 500W

180.000

Điều tốc xe điện chổi than
Nguồn điện 24v
Công xuất: 500W
Dùng để thay thế cho các dòng điều tốc 24v có chổi than