Đèn Led dây dùng trong quảng cáo

65.000

Đèn led day dùng trong quảng cáo
Sử dụng điện áp 12v-DC
Ánh sáng trắng
Ảnh chụp thực tế 100%