0942359986

Dây điện lõi đơn 1×0,5

160.000

Dây điện lõi đơn 1×0,5
Chiều dài: 100m
Lõi: 0,5mm