Dây cáp chuyển đổi 3.5 từ điện thoại sáng máy tính

35.000

Nhỏ gọn và linh hoạt được thiết kế để dễ sử dụng
Cáp chuyển 2 đầu 3.5 ra 3.5 dùng cho tai nghe (Đen đỏ)
Có độ dài 10cm
Bao gồm 1 jack cái 3.5 và 2 jack đực 3.5 như trong hình