Dầu truyền nhiệt Daphne Thermic Oil

Là dòng sản phẩm với công thức dầu gốc Faraffin tinh chế cao qua quá trình bẻ gãy Hydro, được ứng dụng cho cả hệ thống kín và hở và phù hợp cho các ứng dụng trong thời gian dài. Nó có thể hoạt động tốt ở nhiệt độ 200 – 3000C trong cả hệ thống kín và hở.

  • Tính ổn định oxi hóa tuyệt vời.
  • Tính ổn định nhiệt tuyệt vời.
  • Chỉ số độ nhớt (IV) cao.
  • Hàm lượng lưu huỳnh cực thấp.
  • Điểm chớp cháy cao

Giao hàng toàn quốc