Đá cắt sắt, inox dành cho máy cầm tay

4.500

Sản phẩm là 1 viên đá cắt xanh loại bé
Dùng để lắp vào máy cắt sắt, cắt inox cầm tay
Hàng đẹp, lâu mòn, bền bỉ
Màu xanh