0942359986

Công tắc điện phao nước ONPAS

130.000

Công tắc điện phao nước loại ST – 70AB
Phân loại: 220V 7.5A điện xoay chiều
Phân loại: 110V 15A điện xoay chiều
Vòng đời thiết bị: 1 triệu lần đóng ngắt
Tầm kiểm soát 0.18 -5m